Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    
Over ons

Heemkunde, naar het oude woord "heem", is kennis van de eigen leefomgeving. Die kennis krijgen we door het bestuderen van het verleden van de streek waarin we leven. Monumentale en oude panden zijn tastbare bewijzen van dat verleden, maar dat geldt ook voor straatnamen, familienamen, wegen-patronen, gebruiksvoorwerpen en tradities. Die vertellen ons allemaal iets over de plaats waarin we wonen. Niet alleen oude dingen behoren tot het culturele erfgoed, maar ook zaken die straks tot het verleden gaan behoren zoals dialecten, tradities, streek- en dorpsgezichten. Heemkunde staat dus niet gelijk met oudheidkunde, heemkunde is niet alleen geschiedenis maar ook de kennis en de cultuur van de huidige tijd.
Het internet en digitalisering zijn niet ongemerkt aan ons voorbij gegaan, de heemkunde ontwikkelt zich mede hierdoor steeds verder en sneller. Deze website is daar een voorbeeld van, want via moderne communicatiemiddelen kunnen we de historie en de cultuur van ons heem delen met vele anderen.

De Heemkundekring Myerle is opgericht in 1984 en heeft zich sinds die tijd bezig gehouden met monumenten, het kadaster van Mierlo vanaf 1832, toponiemen- en archiefonderzoek (waardoor de beschrijving van Mierlo's grondgebied van 1785 in beeld is gekomen), het opbouwen van een gerichte bibliotheek, het verzamelen van bidprentjes, foto's en video's over Mierlo en de Mierlonaren, het uitbrengen van de nieuwsbrief, de Myerlese Koerier (ons verenigingsblad) en speciale uitgaven, het verzorgen van lezingen en tentoonstellingen. Met het project "Canon van Mierlo, un dörp mi pit" uit 2022 heeft de vereniging een verbinding gelegd tussen Mierlonaren en hun geschiedenis en is geprobeerd jong en oud te interesseren voor ons heem. Ook de vele opgravingen, waaraan leden van Heemkundekring Myerle hebben meegeholpen, hebben een bijdrage geleverd aan het uitdiepen van de geschiedenis van Mierlo en Mierlo-Hout.
De jaarlijkse Meiboom, filmavond en excursies zijn hoogtepunten waaraan vele leden en niet-leden plezier beleven.

In 2013 heeft het bestuur de tijd genomen om opnieuw te kijken naar waar de vereniging voor staat. Dit samen met de SESAM-Academie. Daaruit is een beschrijving van de visie en missie voortgekomen, alsmede een nieuw beleidsplan. Deze documenten worden door de Algemene Ledenvergadering bekrachtigd. Met meest recente versies van onze plannen zijn te vinden op de pagina van de bestuursdocumenten.

Sinds enkele jaren werken we ook met een jaarthema. We proberen het grootste gedeelte van de onze activiteiten te koppelen aan dat thema.

Op deze website kun je het nodige lezen over Mierloos heem en onze vereniging, maar natuurlijk ben je ook welkom in ons heemhuis, het Oude Raadhuis, waar we iedere donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur aanwezig zijn.


Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees