Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    
Kom erbij

Bent u op zoek naar uw roots en geïnteresseerd in het leven van uw ouders, grootouders of zelfs in de daarvoor liggende generaties? Of bent u nieuw in Mierlo komen wonen en stelt u belang in de leefomstandigheden in Mierlo zowel nu als in het verleden? Wilt u weten wat de bestemming was van een gebouw of een gebied in Mierlo? Of was u tot nu toe vooral geïnteresseerd in de geschiedenis van Nederland en vraagt u zich nu af in hoeverre nationale ontwikkelingen ook terug te vinden zijn op regionaal en lokaal niveau.

U kunt dan natuurlijk in uw eentje op zoek gaan, maar het ook samendoen met anderen. Dat werkt mogelijk sneller en is nog gezelliger ook. U kunt samen delen door u aan te sluiten bij de heemkundekring, die als doel heeft het wekken en bevorderen van belangstelling voor de eigen plaats en streek. In ons geval Mierlo, Het Broek en Het Hout.

Wat krijgt u ervoor?
In het begin van het jaar krijgt u het jaarprogramma waarin alle activiteiten van het komende jaar zijn opgenomen. Kort voor de datum van deze activiteiten komt er een nieuwsbrief met nadere uitleg en/of uitnodiging om aan de activiteiten deel te nemen. Natuurlijk verschijnt die informatie ook op deze website. De activiteiten bestaan uit lezingen, foto- en filmavonden, de meiboom, excursies, de heemkundige quiz en puzzel, exposities en natuurlijk de wekelijkse clubavond in het heemhuis. Als lid kunt u zich ook aansluiten bij een van de werkgroepen of projecten waardoor u zich nog actiever kunt inzetten.
Ook ontvangt u 2 keer per jaar De Myerlese Koerier met artikelen over heemkundige onderwerpen. Van tijd tot tijd wordt een speciale Koerier uitgebracht over één bepaald thema. Ook brengt de heemkundekring eigen uitgaven uit als daar aanleiding toen is. Van de opgravingen welke de heemkundekring in Mierlo gedaan heeft worden onderzoeksrapporten gepubliceerd. De bibliotheek bevat vele boeken, periodieken en tijdschriften die voor leden gratis te raadplegen zijn.

De heemkundekring kan haar activiteiten alleen uitvoeren door de steun en inzet van haar leden. Dat kan zijn door financiële ondersteuning in de vorm van de contributie of een donatie, maar ook door actief betrokken te zijn bij het onderzoek, schrijven, activiteiten uitzetten en (mee) uitvoeren.

Heemkundekring Myerle is sinds 1 januari 2011 een ANBI instelling .

Wat kost het?
Het lidmaatschap van de Heemkundekring Myerle kost u slechts € 18,- per kalenderjaar (of gedeelte daarvan). In geval er sprake is van gezinslidmaatschap wordt voor dit tweede lid een contributie van € 9,- gerekend. Om de kosten te besparen en het u gemakkelijk te maken wordt bij voorkeur gewerkt met een machtiging om het contributiebedrag jaarlijks te innen.

S€PA-machtiging
In Europees verband is een afspraak gemaakt over het gebruik van machtigingen. Dit is gebeurd in het kader van de Single European Paying Area (S€PA). Gevolg hiervan is dat de machtiging er wat anders uit ziet dan de oude machtiging en dat de procedure rondom het innen van de machtigingen wat is aangepast. Uw oude machtiging blijft wel geldig, dus er hoeft geen nieuwe te worden ingevuld. U zult bij de (nieuwe) machtiging altijd het incassant ID aantreffen. Voor de Heemkundekring Myerle is dat NL16HKM402383280000. Daarnaast heeft de machtiging een (uniek) kenmerk. Bij onze vereniging is dat uw lidnummer (en ingeval van een gezinslidmaatschap twee lidnummers). Nieuw is ook dat de incassant (wij dus) aan u moeten laten weten dat we gaan incasseren, wanneer en voor welk bedrag. Dit kan via een brief, via de mail of via de nieuwsbrief. Heeft u nog vragen over de machtiging dan kunt u die natuurlijk stellen bij uw bank, maar u kunt ook gebruik maken van de knop "Goeie vraag", rechts op deze pagina.

Aanmelden als Lid

Klik op de afbeelding voor het aanmeldformulier

U kunt dit formulier:
1. Digitaal indienen door na het invullen
op de knop verzenden te drukken.
Het formulier komt dan automatisch bij
de heemkundekring terecht

2. Af te drukken en in te leveren
op het Heemhuis, bij de secretaris
of penningmeester, adressen klik hier.

Machtigingsformulier

Klik om een vraag te stellen aan Heemkundekring Myerle.  
Heeft u een vraag voor ons,    
stel die gerust.   
Klik op de afbeelding hierboven.   

Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees